constructie

01. Bepalen van de plaats van het zwembad. Dit wordt dan afgetekend door palen.

02. Indien het grondwaterpeil te hoog is (meestal het geval) dient een bronbemalinginstallatie geplaatst te worden, dit 1 week voor de graafwerken en tot het einde werken betonkuip (± 4 weken). De electrische pomp wordt aangesloten op het net van de client (bij veel grondwater is de pomp driefasig eventueel met dieselgroep).

03. De grond wordt uitgegraven door een kraan. Indien de grond niet ter plaatse kan blijven, dient hij weggevoerd worden door vrachtwagens. De kraan en vrachtwagens moeten toegang hebben tot de werf.Eventueel plaatsen van rijplaten.

04. Plaatsen van ijzeren netten. Er worden waterkeringsplaten gepaatst en netten in de vloerplaat waaraan de netten van muren aan bevestigd worden. Vervolgens wordt de beton gestort als bodemplaat met een dikte van 25 cm. Hierin wordt de bodempot verzonken. Deze bodemplaat wordt gepolierd zodat een glad en effen oppervlakte ontstaat.

05. De muren van het bad worden gevormd door twee lagen panelen op te stellen waartussen beton gestort wordt. Eerst worden er twee lagen van beton ijzeren matten gevlochten en de nodige uitsparingen voorzien voor skimmers, lichten, inspuitstukken, stofzuigerleiding. De muren hebben een dikte van 25 cm. Bij overloop baden wordt dit 40 cm dikte waarin een goot verwerkt wordt.

06. Wegnemen van de panelen, leggen en aansluiten van gewapende PVC darmen van het technisch lokaal naar skimmers, bodempot, inspuiters en stofzuigerleiding. Leggen electrische kabels voor licht, rolluik, dompelpomp.

07. Aanvullen grond rond het bad. De kuip vormt een geheel, ondoordringbaar voor grondwater, onverwoestbaar voor de grillen van de natuur.

08. Bijschuren kuip en bijwerken met betonrepearatie. Er wordt eventueel een hoektrap ingemetst en bezet, in ronde of in meerhoekige vorm.

09. Polyester boordtje leggen over de muren om als verankering te dienen voor de polyester van het bad.

10. Plaatsen rondom het bad van boordstenen. Type, kleur en uitvoering volgens keuze van client.

11. Droogtijd kuip bedraagt 28 dagen.

12. Opstellen van een tent over het bad om het polyesteren van het bad ongehinderd t.o.v. het weder te kunnen verwezelijken.

13. Polyesteren van het bad. Een toplaag bepaald de kleur van het bad. Polyester geeft een glad oppervlak en is gemakkelijk te onderhouden. De droogtijd van de polyester bedraagt 8 dagen.

14. Installeren techniek in een technisch lokaal. Dit omvat plaatsen filter, pomp, waterbehandelingstoestellen, verwarming, harde PVC buizen die de PVC darmen verbinden met deze elementen. Elke darm wordt afgesloten met een kraan. Een electriciteitskast voorzien voor alle mogelijke electrische toestellen van het zwembad,zoals pomp, lichten, rolluik, waterbehandelingstoestellen, jetstream, etc. Watervoorziening.

15. Automatische rolluik, verschillende mogelijkheden.

16. Onderwater lichten

17. Egalisaties grond en bestrating.

18. Vullen zwembad, Testing. Zwemklaar maken.

 top

   A.A.P.C.  zwembaden    Handelslei 306,    2980   Zoersel  Tel: 03/383.54.24