Onderhoud


Wekelijks onderhoud zwembad

01. Bladeren verwijderen met schepnet en wanden schrobben met borstel.

02. Reinigen skimmermandjes.

03. Stofzuigen.

04. Voorfilter pomp leegmaken (alle kranen dicht, keerspoelkraan op "Close")

05. Filter keerspoelen: - pomp afzetten - keerspoelkraan van de filter op       "backwash" (keerspoelen) zetten - eventueel kraan riool openzetten

06. Pomp aanzetten (1 2 minuten)  -   pomp afzetten.

07. Kraan op "rince" (naspoelen) zetten - pomp aanzetten (5 10 seconden) - pomp

      afzetten.

08. Kraan terug op "filteren" zetten en kraan riool dicht - pomp aanzetten.

09. Controleren waterstand: in 2/3 van de skimmeropening.

10. Water bijvullen.

11. Analyse waterkwaliteit: Chloor 1 ppm   pH 7,2 --> 7,6   (testset vullen met badwater,    5 rode druppels voor pH  5 gele druppels voor chloor,  goed schudden en vergelijken)

12. Produkten toevoegen. (best langs de skimmer, geen produkten mengen, dit is       gevaarlijk)

Zwembadprodukten

Naam produkt Functie Dosering of gebruik
Chloor granulaat 56 % Voor schokbehandeling. Directe oplossing Schokbehandeling: 200 gram per     10 m3
Chloor tabletten 90% 200 gr Op peil houden chloor - trage oplossing 1 tablet per 25 m3 per week
PH-Plus Om de PH te laten stijgen 100 gram per 10 m3  om 0,1 te stijgen
PH-Min Om de PH te doen dalen 100 gram per 10 m3  om 0,1 te dalen
Algendood Bestrijden van algen 100 ml per 10 m3 per week
Algendood - winter Traagwerkend algendodend middel. Najaar: 1 liter per 10 m3 Februari: 3/4 liter per 10 m3
Vlokker Zakje poeder: laat het kleine vuil bijeen klitten en legt een film over het zandbed. Na de keerspoeling een zakje per 50 m3 - om de twee weken.
Metal Magic Tegen kalkafzetting en lost mineralen en metalen op 1 liter per 30 m3
Tegel en foliereiniger Reinigt folie,polyester en tegels. (vetrand waterlijn ) Op spons of doek
Skimnet Tegenhouden van klein vuil Kous die in het skimmermandje gehangen wordt.

 

Enkele zwembad weetjes

1. De keerspoelkraan:   ( zeswegkraan aan de filter )

Deze bepaalt de richting van het water.

- Filteren          (    0)

- Afvoer            (  60)

- Gesloten        (120)

- Keerspoelen (180)

- Circuleren      (240)

- Naspoelen     (300)

2. Filteren:

Het is de bedoeling dat de inhoud van het bad 2 x daags gefilterd wordt.

Vb. Pomp 14 m3/u. inhoud bad (10 m x 5 m x 1,4 m) = 70 m3 --> (70:14) x 2 = 10 uur filteren.

3. Reinigen zandfilter: (keerspoeling)

Wekelijks spoelen van het zandbed. Hoe vuiler het zand hoe hoger de druk op de manometer. Bij een drukverhoging van 0,3 bar keerspoelen vereist. (Belangrijk te controleren bij opstart bad en na stofzuigen bad). Na de keerspoeling plaatsen van zakje vlokker. (verfijnt de filterwerking x 2

4. Verwarming:

Deze gebeurt enkel als de pomp draait.

5. Leeg pompen zwembad:

Zet de keerspoelkraan op "Waste" of afvoer, zet kraan bodempot en riool open. Pomp afzetten als bad leeg is. Bij automatische vulling, deze eerst uitschakelen.

HOUDT REKENING MET DE OPWAARTSE DRUK VAN HET GRONDWATER.

6. Op winter stellen:

- Reinigen zwembad.

- Laat het waterpeil 40 cm. onder de skimmers zakken. Plaatsen van bussen in de skimmers, ook zout doen in de skimmers.

- Indien de filterinstallatie kan bevriezen, deze watervrij maken. (pomp, filter, warmtewisselaar, leidingen watervrij maken en spanning afzetten).

- Winterzeil plaatsen en winterprodukt toevoegen.

- Winterprodukt voor de tweede maal toevoegen eind januari.

7. Opstarten na de winter:

- Winterzeil verwijderen.

- Waterpeil op peil brengen,bussen uit de skimmers verwijderen.

- Stoppen filter en pomp terugplaatsen,pomp opvullen met water,koppelingen vast zetten.

- Keerspoelkraan op "filtreren" zetten.

- Spanning opzetten, pomp aanzetten,leiding per leiding aanzuigen.

- Stofzuigen,keerspoelen.

- Produkten toevoegen,chloorchock geven met granulaat.

   A.A.P.C. zwembaden    Handelslei 306,    2980   Zoersel  Tel: 03/383.54.24